Aplicació a la prova de materials de construcció

2121

Prova relacionada:

※ Prova de compressió / flexió per a la determinació de la resistència, la rigidesa i la deformació

※Prova tri-axial en condicions de calor / fred

※ Prova de congelació i descongelació

※ Determinació d'altres trets característics segons normes especials


Hora de publicació: 17-feb-2022