Màquina relacionada amb la màquina d'assaig d'impacte